Povratak

Guleti i jedrenjaci Hrvatska

Hanse 575

Hanse 575

Price Od: 3320 EUR
Duljina
17.15 m
Kabine
6 (5+1)
Ležajevi
12 (10+2)
Hanse 505

Hanse 505

Price Od: 2640 EUR
Duljina
15.40 m
Kabine
6 (5+1)
Ležajevi
12 (10+2)
Hanse 588

Hanse 588

Price Od: 4190 EUR
Duljina
17.20 m
Kabine
6 (5+1)
Ležajevi
12 (10+2)
Hanse 545

Hanse 545

Price Od: 2090 EUR
Duljina
16.20 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
9 (8+1)
Hanse 495

Hanse 495

Price Od: 2300 EUR
Duljina
15.40 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
11 (8+2+1)
Hanse 445

Hanse 445

Price Od: 1690 EUR
Duljina
13.50 m
Kabine
4
Ležajevi
10 (8+2)
Hanse 455

Hanse 455

Price Od: 2020 EUR
Duljina
13.95 m
Kabine
4
Ležajevi
10 (8+2)
Hanse 470

Hanse 470

Price Od: 1950 EUR
Duljina
14.19 m
Kabine
3
Ležajevi
7 (6+1)
Hanse 400

Hanse 400

Price Od: 1400 EUR
Duljina
12.10 m
Kabine
3
Ležajevi
7 (6+1)
Hanse 415

Hanse 415

Price Od: 1490 EUR
Duljina
12.40 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Hanse 385

Hanse 385

Price Od: 1220 EUR
Duljina
11.40 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Hanse 350

Hanse 350

Price Od: 890 EUR
Duljina
10.59 m
Kabine
3
Ležajevi
7 (6+1)
Hanse 355

Hanse 355

Price Od: 1040 EUR
Duljina
10.50 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Hanse 345

Hanse 345

Price Od: 1190 EUR
Duljina
10.40 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Hanse 325

Hanse 325

Price Od: 1050 EUR
Duljina
9.63 m
Kabine
2
Ležajevi
5 (4+1)