Povratak

Guleti i jedrenjaci Hrvatska

Elan 50 Impression

Elan 50 Impression

Price Od: 2800 EUR
Duljina
15.20 m
Kabine
6 (5+1)
Ležajevi
13 (10+2+1)
Elan 494 Impression

Elan 494 Impression

Price Od: 2300 EUR
Duljina
14.85 m
Kabine
6
Ležajevi
13 (10+1+2)
Elan 514 Impression

Elan 514 Impression

Price Od: 2190 EUR
Duljina
16.10 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
12 (8+2+2)
Elan 434 Impression

Elan 434 Impression

Price Od: 1900 EUR
Duljina
13.41 m
Kabine
4
Ležajevi
10 (8+2)
Elan 444 Impression

Elan 444 Impression

Price Od: 1700 EUR
Duljina
13.85 m
Kabine
4
Ležajevi
10 (8+2)
Elan 45 Impression

Elan 45 Impression

Price Od: 2330 EUR
Duljina
13.85 m
Kabine
4
Ležajevi
10 (8+2)
Elan 350

Elan 350

Price Od: 1750 EUR
Duljina
10.60 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Elan 384 Impression

Elan 384 Impression

Price Od: 1450 EUR
Duljina
11.55 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Elan 344 Impression

Elan 344 Impression

Price Od: 1300 EUR
Duljina
10.46 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Elan 394 Impression

Elan 394 Impression

Price Od: 1190 EUR
Duljina
11.90 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Elan 340

Elan 340

Price Od: 1030 EUR
Duljina
9.99 m
Kabine
2
Ležajevi
6 (4+2)