Povratak

Guleti i jedrenjaci Hrvatska

Lagoon 620

Lagoon 620

Price Od: 16000 EUR
Duljina
18,90 m
Kabine
6 (4 + 2 crew)
Ležajevi
11 (8 + 2 crew)
Lagoon 560

Lagoon 560

Price Od: 15000 EUR
Duljina
17,07 m
Kabine
4 (4+crew)
Ležajevi
8 (8+crew)
Lagoon 52

Lagoon 52

Price Od: 8100 EUR
Duljina
15,84 m
Kabine
4 (4+crew)
Ležajevi
10 (8+2)
Lagoon 500

Lagoon 500

Price Od: 5100 EUR
Duljina
15,54 m
Kabine
5 (5+crew)
Ležajevi
10 (10+crew)
Lagoon 450

Lagoon 450

Price Od: 2960 EUR
Duljina
13.96 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
12 (8+2+2)
Lagoon 400

Lagoon 400

Price Od: 2350 EUR
Duljina
11.97 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
11 (8+2+1)
Lagoon 380 S2

Lagoon 380 S2

Price Od: 1550 EUR
Duljina
11.55 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
12 (8+2+2)
Lagoon 380 (3 cab)

Lagoon 380 (3 cab)

Price Od: 1700 EUR
Duljina
11.55 m
Kabine
3
Ležajevi
10 (6+2+2)
Lagoon 570 Crewed

Lagoon 570 Crewed

Price Od: 8900 EUR
Duljina
17,06 m
Kabine
4 (1 master + 2 double + 1crew)
Ležajevi
8 (6+2 crew)
Lagoon 400

Lagoon 400

Price Od: 1800 EUR
Duljina
11.97 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
12 (8+2+2)
Lagoon 400 S2

Lagoon 400 S2

Price Od: 2300 EUR
Duljina
11.97 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
12 (8+2+2)
Lagoon 560

Lagoon 560

Price Od: 12000 EUR
Duljina
17.07 m
Kabine
5 (5+crew)
Ležajevi
10 (10+crew)
Lagoon 39

Lagoon 39

Price Od: 2590 EUR
Duljina
11.74 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
10 (8+2)
Lagoon 450

Lagoon 450

Price Od: 4300 EUR
Duljina
13.96 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
11 (8+2+1)
Lagoon 46

Lagoon 46

Price Od: 4 800 EUR
Duljina
13,99 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
8 (8+2+2)
Lagoon 52

Lagoon 52

Price Od: 11000 EUR
Duljina
15.84 m
Kabine
6 (5+1 crew)
Ležajevi
10 (10 + crew)
Lagoon 400 (3 cab)

Lagoon 400 (3 cab)

Price Od: 2050 EUR
Duljina
11.97 m
Kabine
3
Ležajevi
8 (6+2)
Lagoon 421

Lagoon 421

Price Od: 2100 EUR
Duljina
12.61 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
11 (8+2+1)
Lagoon 42

Lagoon 42

Price Od: 4190 EUR
Duljina
12.80 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
12 (8+2+2)
Lagoon 52

Lagoon 52

Price Od: 9000 EUR
Duljina
15.84 m
Kabine
7 (5+2)
Ležajevi
14 (10+2+2)
Lagoon 450 *Luxury

Lagoon 450 *Luxury

Price Od: 5260 EUR
Duljina
13.96 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
12 (8+2+2)
Lagoon 450

Lagoon 450

Price Od: 2350 EUR
Duljina
13.96 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
11 (8+1+2)
Lagoon 400 S2 - 3+2 cabins

Lagoon 400 S2 - 3+2 cabins

Price Od: 2430 EUR
Duljina
11.97 m
Kabine
5 (3+2)
Ležajevi
10 (6+2+2)
Lagoon 560 S2

Lagoon 560 S2

Price Od: 12600 EUR
Duljina
17.06. m
Kabine
6 (5+1)
Ležajevi
12 (10+1+1)
Lagoon 39

Lagoon 39

Price Od: 3300 EUR
Duljina
11.74 m
Kabine
4
Ležajevi
10 (8+2)
Lagoon 39

Lagoon 39

Price Od: 3300 EUR
Duljina
11.74 m
Kabine
4
Ležajevi
10 (8+2)
Lagoon 77

Lagoon 77

Price Od: 53000 EUR
Duljina
23.28 m
Kabine
5 (4+1 crew)
Ležajevi
10 (8+2)
Lagoon Sixty 5

Lagoon Sixty 5

Price Od: 21 000 EUR
Duljina
20,55 m
Kabine
6 (4+2 crew)
Ležajevi
11 (8+3 crew)
Lagoon 52

Lagoon 52

Price Od: 3 755 EUR
Duljina
15.84 m
Kabine
8 (6+2)
Ležajevi
14 (12+2)
Lagoon 46 OW

Lagoon 46 OW

Price Od: 4 550 EUR
Duljina
13.99 m
Kabine
5 (3+2)
Ležajevi
10 (6+2+2)
Lagoon 46

Lagoon 46

Price Od: 2 950 EUR
Duljina
13.99 m
Kabine
5 (4+1)
Ležajevi
11 (8+2+1)
Lagoon 42

Lagoon 42

Price Od: 3 200 EUR
Duljina
12.80 m
Kabine
5 (3+2)
Ležajevi
10 (6+2+2)
Lagoon Powercat 43

Lagoon Powercat 43

Price Od: 5 655 EUR
Duljina
13.04 m
Kabine
4
Ležajevi
9 (8+1)
Lagoon 630 Motor yacht

Lagoon 630 Motor yacht

Price Od: 29 000 EUR
Duljina
19.50 m
Kabine
7 (5 + 2 crew)
Ležajevi
12 (10 + 2 crew)
Lagoon 40 Motor Yacht

Lagoon 40 Motor Yacht

Price Od: 2 150 EUR
Duljina
11.99 m
Kabine
6 (4+2)
Ležajevi
12 (8+2+2)